Partner
Panel

Gabinet Logopedyczny Teresa Morcinek

Adres

Nad Potokiem 78
43-300 Bielsko - Biała
woj. śląskie


Godziny otwarcia

Poniedziałek: 09:00 - 20:00
Wtorek: 09:00 - 20:00
Środa: 09:00 - 20:00
Czwartek: 09:00 - 20:00
Piątek: 09:00 - 20:00
Sobota: 09:00 - 14:00
Niedziela: 00:00 - 00:00

W dniu dzisiejszym 09:00 - 20:00.
Formy płatności

Gabinet Logopedyczny Teresa Morcinek
502688109 teresamorcinek@poczta.onet.pl

www.neurologoprdia.bielsko.pl

Zakres usług


    
Terapia logopedyczna.
   

    Profilaktyka logopedyczna.

Profilaktyka w rozwoju mowy u dzieci z grup ryzyka. Ocena warunków anatomicznych w obrębie jamy ustnej, wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji, działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji, opieka logopedyczna nad dzieckiem z obciążonym wywiadem ciążowo- okołoporodowym.
   
   

    Konsultacje logopedyczne.

Diagnozowanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych, na przykład przypadki skróconego wędzidełka podjęzykowego, przerostu migdałków podniebiennych, krótkiego podniebienia, wad zgryzu itp. Wydawanie opinii i zaświadczeń.
   
   

    Stymulowanie rozwoju mowy.

Ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci mające na celu zapobieganie wadom wymowy. Ćwiczenia stymulujące prace analizatorów wzroku, słuchu i ruchu. Ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny oraz prawidłową analizę i syntezę słuchową i wzrokową.
   
   

    Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku 2-3 lat.

Diagnoza i wielozakresowa terapia opóźnionego rozwoju mowy oraz niepłynności mówienia.
   
   

    Terapia logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Terapia zaburzeń rozwoju mowy. Usuwanie wad wymowy. Terapia dyslalii, alalii, dysfazji, jąkania wczesnodziecięcego, zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących, dysleksji.
   
   
Terapia neurologopedyczna.
   

    Terapia jąkania.

Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową z wykorzystaniem elementów psychoterapii oraz przy współpracy rodziny i osób bliskich.
   

    Terapia afacji i dysfazji.

Terapia osób z uszkodzeniami neurologicznymi po przebytych urazach i udarach mózgu.
   

    Terapia dyzartrii.

Terapia osób u których trudności z mową wynikają z nieprawidłowej pracy mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, spowodowanej uszkodzeniami odpowiednich struktur mózgowych. Terapia ma na celu poprawę komunikowania się z otoczeniem przez usprawnianie uszkodzonych grup mięśni.
   

    Terapia mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym.

   

    Terapia mowy dzieci z porażeniem mózgowym.

   
   
Terapia logopedyczna dla młodzieży i dorosłych.
   

    Kształcenie dykcji.

Kształcenie poprawnej wymowy, emisja i higiena głosu, usuwanie wad wymowy, usuwanie złych nawyków mówienia, dialektów, regionalizmów, elementów gwarowych. Kształtowanie wizerunku dobrego mówcy.
Pacjenci otrzymują wskazówki, zalecenia i materiały do kontynuacji ćwiczeń w domu, co wydatnie skraca czas terapii.
   
   
Terapia pedagogiczna dla kobiet i mężczyzn.
    Terapia dotycząca trudności w funkcjonowaniu w dzisiejszym świecie i trudności z rodzinnymi i osobistymi problemami.
   
   
Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi.
   
Tak pokrótce: O firmie LR Health & Beauty